Новините от деня

Аз съм ходил в Пирин!

Вижте всички
Новини за Банско

Александър Мацурев: "В Благоевградска област ще има нови спешни центрове и подобряване на здравната инфраструктура"

Здравният министър и МРРБ подписаха договора за модернизация на спешната помощ. В Благоевградска област ще има нови спешни центрове и подобряване на здравната инфраструктура обяви народният представител Александър Мацурев.
Със средства в размер на 163.9 млн лв правителството реализира изключително важен проект за модернизация на спешната помощ. Проектът:
„Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ е на обща стойност около 163.9 млн. лв., от които около 163.5 млн. лв. е стойността на безвъзмездната финансова помощ.
Дейностите се осъществяват на територията на цялата страна, като обхваща 237 обекта от системата на спешната медицинска помощ (СМП), със срок на изпълнение 36 месеца.

"С осигуряването на тези средства се изпълняват изключително важни и значими задачи, които си постави правителството а именно всеобхватна модификация на спешната медицинска помощ, с което ще се постигне един огромен ефект от подобряване качеството на предлаганите здравни услуги във всички населени места попадащи в обхвата на проекта, и разбира се работеща и достъпна за хората здравна инфраструктура". Това коментира народният представител от ГЕРБ от Банско Александър Мацурев.

Целта на проекта е осигуряване на подходяща и ефективна здравна инфраструктура, допринасяща за подобряване качеството и безопасността при оказване на медицинската помощ и осигуряването на равнопоставен достъп до качествена медицинска помощ при спешни състояния в съответствие с най-добрите европейски практики и изисквания, като това ще бъде постигне чрез изпълнението на три основни компонента, които пряко касаят и развитието на спешната медицинска помощ и подобряване на здравната инфраструктура на територията на Благоевградска област.

"Изцяло нови центрове ще бъдат изградени в общините Благоевград, Сандански и Сатовча, в останалите населени места ще бъдат напълно ремонтирани и реновирани в изпълнение на най-стриктните и високи медицински стансарти за спешната помощ", съобщи още народният представител Александър Мацурев, който окачестви информацията като изключително добра новина за Благоевградска област, предвид и обхвата на населението, което ще може да се възползва от подобрената система на спешната помощ в съответните общини.

Той информира, и че изключително голяма ще е и конкретната полза от достъпа до спешни здравни услуги за жителите на общините Банско и Разлог, където центровете ще бъдат ремонтирани и снабдени със съвременна медицинска апаратура, ще бъде извършено модернизиране на помещенията чрез доставка на оборудване и обзавеждане за обектите на системата за СМП.

Здравният министър Кирил Ананиев коментира, че проектът ще доведе до преструктуриране на системата на спешната медицинска помощ, ще подобри качествата на медицинската дейност в спешните случаи. В този ред на мисли огромна е ползата от третия компонент на проекта:

" Закупуване на 400 съвременни линейки с оборудване и апаратура, отговарящи на Медицинския стандарт "Спешна медицина" и на най-добрите европейски практики и изисквания за своевременност, достатъчност, качество и безопасност". Първите 280 линейки се очаква да пристигнат до края на годината.
За останалите 120 бр. линейки (линейка за спешна медицинска помощ, тип В с повишена проходимост – на 12.10.2018 г. отново е публикувана процедура със срок на подаване на оферти до 19.11.2018 г.

Проектът „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ е с голяма обществена значимост и е един от най-мащабните и важни по оперативната програма, като ще допринесе за създаване на необходимите условия за повишаване ефективността и качеството на медицинските дейности в спешната помощ, чрез осигуряване на съвременно медицинско оборудване и линейки, отговарящи на най-добрите европейски практики и изисквания за своевременност, достатъчност, качество и безопасност.

Вижте всички
  • Най-четени

  • Най-нови

Loading
Loading