Новините от деня

Аз съм ходил в Пирин!

Вижте всички
Новини за Банско

Общински съвет одобри кандидатстването на община Банско с три проекта по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”

Днес, на редовното си заседание, Общински съвет одобри кандидатстването на община Банско с три проекта по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” към Програма за развитието на селските райони 2014 – 2020.
Ако предложенията бъдат одобрени, ще могат да бъдат санирани три общински сгради в Банско, Добринище и Места, ще се възстанови и обнови изцяло езерото в градския парк в Банско с нови водни атракции, и двора на Професионалната лесотехническа гимназия ще се превърне в голяма спортна площадка. 
Съветниците одобриха също внесените пазарни оценки за отчуждаването на 21 имота, попадащи в плана за доизграждане на ул. „Найден Геров” в гр. Банско. С това предстои финала на административна процедура, която ще даде възможност да се започне изграждането на останалата част от улицата от източния вход на Банско до туристическата зона. По този начин ще се подобри достъпа на автомобили, без да се преминава през централната градска част.

Вижте всички
  • Най-четени

  • Най-нови

Loading
Loading