Аз съм ходил в Пирин!

Вижте всички
Децата на Банско

,,Ден на ученическото самоуправление‘‘

В СУ ,,Неофит Рилски‘‘ – гр. Банско за поредна година се проведе ,,Ден на ученическото самоуправление‘‘. Денят започна с предаването на ключа на училището от директорката г-жа Елеонора Барякова на Александра Георгиева – избрания директор за деня. Всеки учител избра свой заместник, който да провежда часовете и извършва неговите дейности. Назначени бяха ученици, които да изпълняват длъжностите - ЗДУД, РН ,,ИКТ‘‘, ЗАС, охрана, дежурни учители, медицинска сестра, педагогически съветник, логопед, поддръжка и хигиенисти. Денят завърши с връщането на ключа и отчет за извършените дейности. „Денят на ученическото самоуправление” цели ангажиране на учениците и повишаване на тяхната съпричастност и отговорност към всички аспекти в учебния процес.

Добавете коментар


Въведете защитния код
Обнови
Въведете защитния код

Вижте всички
  • Най-четени

  • Най-нови

Loading
Loading