Новините от деня

Аз съм ходил в Пирин!

Вижте всички
Новини за Банско

Банско ще има база за ездитни коне

Германка и французин ще правят първата конна база за ездитни коне край Банско. Намерението е на фирма „Дахам екзекютив консултинг” ООД, която е собственик на имот от 8 дка, находящ се в м. Момин гроб.

Фирмата вече е получила съгласието на ОбС – Банско за изработване на ПУП-ПЗ (Подробен устройствен план – план за застрояване) за промяна предназначението на част от имота от „земеделска земя“ в „за спорт и атракции“ при спазване на ограниченията, предвидени за устройствената зона – озеленена територия за широко обществено ползване извън населените места.

Искането за преотреждането на имота е депозирано от Димитър Захариев, представляващ фирмата.

Намерението на фирмата е да реализира малка конна база за ездитни коне с цел обучение, развиване и популяризиране на конната езда в региона. Предвидено е изграждане на спомагателни и обслужващи обекти на сглобяем принцип, без масивни сгради и без изкопни и насипни дейности в имота при плътност на застрояване 10%.

Намерението е за ниско строителство – едноетажни сгради, включващи боксове за коне, склад за сено и център за обучение на персонал и ездачи, в който ще има офис помещения, семинарна зала, кухненски бокс и санитарни възли. Предвидени са още помещения за постоянно пребиваващ в базата обслужващ персонал и открит манеж за езда.

 

Вижте всички
  • Най-четени

  • Най-нови

Loading
Loading