Новините от деня

Новини за Банско

О Б Я В А

О Б Я В А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТ СЪСТАВА НА КОМАНДВАНЕ ЗА ЛОГИСТИЧНА ПОДДРЪЖКА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА ИЛИ В ЧУЖБИНА

 

         1. Със заповед №РД-1130/30.09.2022 г. на командира на КОМАНДИРА НА КОМАНДВАНЕ ЗА ЛОГИСТИЧНА ПОДДРЪЖКА  е разкрита процедура по обявяване на 19 вакантни длъжности във военните формирования на пряко подчинение на КОМАНДИРА НА КОМАНДВАНЕ ЗА ЛОГИСТИЧНА ПОДДРЪЖКА, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина, както следва:

         - във в.ф. 54870 – София, в.ф. 54630 – Бургас, в.ф. 54300 – София – 15 длъжности;

         - във в.ф. 52370 – Негушево – 2 длъжности;

         - във в.ф. 22620 – София  – 2 длъжности;

        

2. Кандидатите за посочените по-горе вакантни длъжности да подадат заявление чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) до 24 НОЕМВРИ 2022 г.

         3. За контакт и информация за конкурсите:

- Военно окръжие II степен-Благоевград- (073) 88 51 05 и 0882 55 20 05

- офиси за военен отчет в Общини Разлог и Банско – 0899 14 75 80

- представители на Военно окръжие II степен-Благоевград- в офисите за военен отчет във всяка община в областта.

         - интернет сайтове;               

                                         - на Министерство на отбраната - www.mod.bg 

                                          - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Вижте всички

Аз съм ходил в Пирин!

Вижте всички
  • Най-четени

  • Най-нови

Loading
Loading