Новините от деня

Новини за Банско

КАМПАНИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА

КАМПАНИЯ

ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА

 

 

 Община Банско в сътрудничество с организациите по оползотворяване или третиране, с които има сключени договори, организира кампания за разделно събиране на следните видове отпадъци:

    Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/

 

    Живак и живаксъдържащи уреди

 

    Лакове и бояджийски материали

 

    Отработени масла

 

    Замърсени опаковки с опасни вещества

 

    Лекарства с изтекъл срок на годност

 

    Домакински препарати и химикали

  

 

 

Присъединете се към нашите усилия за чиста околна среда, като ги предадете на пункта за събирането им:

 

На 20.10.2022г. за времето от 10.00 часа до 16.00 часа, можете  да предадете отпадъци от този вид на адрес: гр.Банско, улица „Дунав“№22 /общински гараж/.

Забележка: Всеки който има събрано количество електрическо и електронно оборудване, може да го предаде и предварително в периода от 10.10.2022г. до 20.10.2022г. вкл. в рамките на работното време от /08.00 часа до 17.00 часа/ на адрес:

гр.Банско, ул.“Дунав“№22

Тел. за връзка: 0749 8 86 51, отдел “Екология и чистота“ към ОбА-Банско

Вижте всички

Аз съм ходил в Пирин!

Вижте всички
  • Най-четени

  • Най-нови

Loading
Loading