Новините от деня

Новини за Банско

ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „АКТИВИЗИРАНЕ НА МЕСТНИЯ ПОТЕНЦИАЛ - ГАЛОП“

На 01.09.2021 г., от 14.00 ч. в Тържествената зала на Читалище „Никола Вапцаров“ гр. Банско ще се проведе информационна среща по линия на проект „Активизиране на местния потенциал – ГАЛОП“, изпълняван от Националното сдружение на общините в Република България и Норвежката асоциация на местните власти, по който Банско е избрана за пилотна община.

Програмата на срещата включва представяне на проектните цели, на стратегията за развитие на местния потенциал с идентифицираните приоритетни дейности и проекти, подготвена от екипа консултанти по проекта.

За участие са поканени партньорите и заинтересованите страни в изпълнението на изведените дейности и проекти. 

Вижте всички

Аз съм ходил в Пирин!

Вижте всички
  • Най-четени

  • Най-нови

Loading
Loading