Новините от деня

Новини за Банско

СЪВЕТ НА ДЕЦАТА КЪМ ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

Уважаеми съграждани,
Предстои процедура по избор на нов Съвет на децата към Държавната агенция за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област в страната и на децата от уязвими групи до 17-годишна възраст.
Кандидатите трябва да притежават активност, креативност, толерантност, умения да участват в групови дискусии, ангажираност към обща кауза, да притежават организаторски умения, да мотивират и обединяват децата от областта, умение да се изказват от името на други деца в областта и да имат възможност да пътуват без придружител.
Всеки кандидат трябва да изготви мотивационно писмо за участието си в Съвета на децата.
 
Вижте всички

Аз съм ходил в Пирин!

Вижте всички
  • Най-четени

  • Най-нови

Loading
Loading