Районът

На предпоследно място сме по средна брутна работна заплата

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Благоевград към края на юни 2017 г. намаляват с 2.0% спрямо края на март 2017 г., като достигат до 89.2 хиляди, съобщиха от Териториалното статистическо бюро. Спрямо края на първото тримесечие на 2017 г. наетите лица в частния сектор намаляват с 2.8% (до 69.3 хиляди), докато в обществения сектор нарастват с 1.1% до – 20.0 хиляди.

В края на юни 2017 г. в сравнение със същия период на предходната година общият брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение нараства с 2.5%. По сектори в сравнение с края на юни 2016 г. наетите в частния сектор се увеличават с 2.3% (или с 1.6 хил.) и в обществения сектор с – 3.0% (или с 0.6 хил.).

През второто тримесечие на 2017 г. средната месечна заплата за областта нараства спрямо първото тримесечие на 2017 г.с 3.1% до – 706 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 894 лв., а за частния – 650 лева.

През второто тримесечие на 2017 г. средната брутна месечна работна заплата за Благоевградска област се увеличава с 5.2% в сравнение със съответния период на предходната година.

В сравнение с останалите области на страната през второто тримесечие на 2017 г. област Благоевград е на предпоследно място по показател средна брутна работна заплата, като само в област Видин получават по-ниско заплащане – 669 лева.

 

  • Най-четени

  • Най-нови

Loading
Loading