Новини за Банско

Благодарност към социалните работници

В Световния ден на социалния работник, нека да благодарим на тези, които денонощно полагат грижи за хората в неравностойно положение, за хората, които имат нужда от помощ и подкрепа.

Социалният работник е този, който ежедневно се сблъсква с трагедията и мъката на хората. Той е този, който работи за спазването на човешките права, работейки сред най-бедните и неоправданите.

В днешните неспокойни дни, социалните работници от Община Банско продължават да изпълняват дълга си.
За всичко това – благодарим!

В Световния ден на социалния работник, нека да благодарим на тези, които денонощно полагат грижи за хората в неравностойно положение, за хората, които имат нужда от помощ и подкрепа.

Социалният работник е този, който ежедневно се сблъсква с трагедията и мъката на хората. Той е този, който работи за спазването на човешките права, работейки сред най-бедните и неоправданите.

В днешните неспокойни дни, социалните работници от Община Банско продължават да изпълняват дълга си.
За всичко това – благодарим!

  • Най-четени

  • Най-нови

Loading
Loading