Новини за Банско

Информация за данъчно задължените лица към Община Банско

Новата данъчна кампания за 2020 година започна от 07 януари 2020 г., като напомняме, че при заплащането на задълженията  в пълен размер до 30 април, лицата ползват отстъпка от 5 % от общия им размер.

Във връзка със Закона за местните данъци и такси и Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Банско, Общинска администрация Банско, отдел „Приходи”, напомня на данъчно задължените лица крайните срокове за подаване на годишни декларации:

  • 30 януарие крайният срок за подаване на декларация по образец от лицата, които подлежат на облагане с туристически данък по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ;
  • 31 януарие крайният срок за подаване на годишните данъчни декларации за облагане с патентен данък съгласно чл. 61н от ЗМДТ.

 

Срокове за плащане на местни данъци и такси!

Данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци, данък върху превозните средства се плащат на две равни вноски, както следва :

Първа вноска - до 30 юни

Втора вноска - от 1 юли до 31 октомври на годината, за която е дължим.

Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

  1. за първото тримесечие - до 31 януари;
  2. за второто тримесечие - до 30 април;
  3. за третото тримесечие - до 31 юли;
  4. за четвъртото тримесечие - до 31 октомври.

Може да проверите данъчните си задължения на интернет страницата на общината: 

www.bansko.bg /Местни данъци и такси/Проверка на данъчни задължения.

 

Може да заплатите данъчните си задължения по следните начини:

 

На каса на отдел „Приходи” в сградата на Общинска администрация – Банско (в брой или чрез ПОС-терминал с банкова карта издадена от банка оперираща на територията на страната) от 7,30–18,00 ч.;

 

По банков път на следната банкова сметка:

Банка :ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

IBAN : BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC код: FINVBGSF

Задължителен код според вида на плащане:

 44 21 00 – Данък върху недвижимите имоти; 

 44 24 00 – Такса за битови отпадъци; 

 44 23 00 -  Данък върху превозните средства (МПС); 

 44 28 00 -  Туристически данък;

 44 14 00 – Окончателен годишен патентен данък.

 

Чрез Виртуален ПОС-терминал: www.bansko.bg /Местни данъци и такси/Проверка на данъчни задължения/Oнлайн плащане;

Чрез системата Изипей.

 

 

Повече информация можете да получите на телефон: 0749/886 39

  • Най-четени

  • Най-нови

Loading
Loading