Новини за Банско

НЧ“Никола Вапцаров 1894“ е най-големият културен институт на територията на община Банско

НЧ“Никола Вапцаров 1894“ е най-големият културен институт на територията на община Банско, който организира културния живот. Продължава да пази достоянията от миналото и дава пример как да се откликва на съвременните предизвикателства. В своята дейност надгражда нови и модерни културни практики.
Място, осигуряващо достъп до култура и информация, място, където всеки може да се развива като творец.
На 4 декември 2019 година Настоятелството на читалището свика и проведе Общо отчетно-изборно събрание. От 118 действителни читалищни членове на събранието присъстваха 98.

Събранието протече при следния дневен ред:
1. Отчетен доклад на Настоятелството за дейността на читалището за периода 2017/2019 година. Докладва г-жа Райна Икономова- Председател на Настоятелството на читалище „Никола Вапцаров 1894“
2. Доклад на Проверителната комисия-докладва г-жа Катерина Газянова
3. Избор на Настоятелство, Проверителна комисия и Председател на Настоятелството

След гласуване на направените предложения за членове на новото Настоятелство бяха избрани:
1.Мая Стоицева
2.Мая Бистрина
3.Незабравка Икономова
4.Катерина Колчагова-Клечерова
5.Наталия Краварова
6.Елка Обецанова
7.Виолета Тренчева

За членове на Проверителната комисия бяха избрани:
1.Лиляна Рупчина
2.Маргарита Малчова
3.Мария Златева

След явно гласуване за Председател на Настоятелството на читалище “Никола Вапцаров 1894“ бе избрана г-жа Мая Стоицева –активен участник в дейността на читалището, общественик, човек с активна гражданска позиция.
Ползотворна работа на новото читалищно ръководство.

  • Най-четени

  • Най-нови

Loading
Loading