Новини за Банско

Първо редовно заседание на ОбС Банско

Днес Общински съвет- Банско проведе първото си редовно заседание, ръководено от председателя  му Димитър Русков.В работата взеха участие 16 от общо 17 общински съветници. Само Георги Икономов не присъства при сформирането на постоянните комисии към ОбС. 

Единствената дама в състава на общинските съветници – Евгения Тренчева /ГЕРБ/, отсъстваше на тържествената сесия на 7 ноември, когато колегите ѝ се заклеха. Затова, днес тя положи клетва и получи удостоверението си от председателя на ОИК Банско Ивайло Арсениев.

И през мандат 2019-2023 съветниците на община Банско ще работят в 7 комисии. Всяка е съставена от по пет човека, представляващи политическите сили, спечелили мандати на Местни избори 2019.

Комисията по бюджет и финанси ще бъде оглавявана от Георги Главчев /Сдружение „Бъдеще за община Банско”/. Представители на Сдружението ще ръководят още три комисии: Иван Сакарев – Комисията по социална политика, здравеопазване и сигурност на населението, Димитър Юлев – Комисията по туризъм и екология, Иван Драгосинов -  Комисията за противодействие на корупцията. Председател на  Комисията по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори ще бъде Костадин Дурчов /БСП/. Съветникът от ПП Воля Александър Весков ще бъде начело на Комисията по младежки дейности и спорт. Георги Думанов от ВМРО ще председателства Комисията по местна политика в образованието и духовната сфера, 

Като извънредна точка в обявения предварително дневен ред на заседанието на ОбС, съветниците приеха да разгледат докладна на кмета на община Банско Иван Кадев, свързана с управлението, стопанисването и опазването на горската територия – собственост на община Банско в размер на 1211 ха, попадаща в териториалния обхват на ТП”ДГС Добринище”. Във връзка с измененията на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и на Закона за местното самоуправление и местната администрация, които влизат в сила от 1 декември 2019 г., беше прието решение за прекратяване на договора между Община Банско и ТП”ДГС Добринище”. С друго решение,  кметът на общината Иван Кадев беше упълномощен да сключи нов договор с ТП „ДГС Места”. Промените се налагат от факта, че директорът на  ТП”ДГС Добринище” инж. Благой Кишев е общински съветник. 

Всички решения на първата редовна сесия на Общински съвет – Банско бяха приети с пълно единодушие.

  • Най-четени

  • Най-нови

Loading
Loading