Новини за Банско

През есента на 2019 г. започва изграждането на газопреносния тръбопровод до Банско

След години работа по въпроса за изграждането на газопреносния тръбопровод до Банско, днес по време на заседанието на Висшия екологичен експертен съвет в София беше получено изключително важното одобрение на проекта.  

Възложителят “Булгартрансгаз” представи три варианта на трасе, бяха изказани становища и мнения, след което ВЕЕС единодушно одобри Вариант 1. Екипът на “Булгартрансгаз” увери, че строителството ще започне през есента на 2019 г. и ще приключи в рамките на 2020 г.
Реализирането на проекта ще доведе до намаляване на цената на доставката на газ, а това се очаква да направи екологичното отопление на газ много по-предпочитано от бизнеса и гражданите на Банско. И да намали броя на хората, които използват замърсяващите твърди горива.

  • Най-четени

  • Най-нови

Loading
Loading