Новини за Банско

Георги Икономов на работна среща с представители на общините

Промените в Закона за читалищата и Закона за културното наследство бяха част от темите, които обсъдиха Георги Икономов и представители на общините по време на двудневната работна среща на Постоянните комисии към Националното сдружение на общините. Коментираха се предложенията за по-ясен механизъм за финансиране на читалищната дейност и работещ механизъм за опазване на паметниците на културата.

По време на заседанието експертите от Министерството на туризма съобщиха съществена новина, касаеща хотелиерския бизнес. От януари следващата година ще стартира единната система за туристическа информация ЕСТИ. Намеренията на ресорното министерство са системата да свърже в реално време регистрите на местата за настаняване с министерството на туризма, НАП, МВР, НСИ и общините. По този начин от една страна да се облекчи обменът и обработката на данните, а от друга се очаква да се „изсветли“ секторът и да се постигне по-висока защита на данните.

  • Най-четени

  • Най-нови

Loading
Loading