Новини за Банско

Банско успешно изпълнява проекти по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Две са общините на територията на Благоевградска област, които изпълняват проекти по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ в момента, съобщават от Областен информационен център - Благоевград.

Едната от тях е Банско с втората фаза на своя мега проект "Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на гр. Банско с изграждане на ПСОВ". Проектът е на стойност над 33 млн. лв., от които над 26 млн. са безвъзмездна финансова помощ по програмата. Дейностите по проекта се изпълняват и в момента като те включват изграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежата на Банско, както и изграждане на нова пречиствателна станция за отпадъчни води, която да обслужва града.

Предвидено е завършване на строително-монтажните работи в източната и западната части на Банско, засягащи ВиК мрежата, както и завършване на работите по ПСОВ, включително външните ѝ връзки. Отделно от това, като специфичен компонент на работите е и цялостно завършване на корекцията на река Глазне с цел предпазване от заливане на площадката на пречиствателната станция. Първата фаза на проект "Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на Банско с изграждане на ПСОВ", която беше изпълнена през предходния програмен период, беше на стойност 50 млн. лева.

 

източник:blagoevgrad.utre.bg

  • Най-четени

  • Най-нови

Loading
Loading