У В Е Д О М Л Е Н И Е

за

 

изпълнение на мерки за овладяване и контрол на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Банско

 

  

Изпълнение на мерки за овладяване и контрол на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Банско

 

 

       Във връзка с горното и изпълнение на разпоредбите на чл.8, ал.1 от Наредба №4 от 1 февруари 2021г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност:

„Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице в сътрудничество с организации за защита на животните подготвят и провеждат изпълнението на дейностите по залавяне, кастрация, маркиране, ваксинация, обезпаразитяване и връщане по места на обработените безстопанствени кучета“.

 

Съгласно чл.9 от същата, „Залавянето и връщането по места на обработените  безстопанствени кучета се извършват от екипи или доброволци по начин и при условия, които гарантират опазване здравето на животните и причиняване на минимално страдание“.

 

За дейностите в изпълнение на разпоредбите на Наредбата, уведомяваме обществеността и всички заинтересувани страни, че могат да заявят своето желание за участие, като пуснат Заявление на фронт-офиса  в Общинска администрация Банско до Кмета на Община Банско за участие в екипи и/или доброволци със срок за подаване на заявка за участие от /25.07.2022г. до 05.08.2022г./

 

Със заповед на кмета на община Банско Иван Кадев се въвежда временна забрана за движение и паркиране на пътни превозни средства  в част от четвъртокласния общински път  от гр. Банско до хижа Вихрен.

Зоната на ограничението е от местността Шилигарника /първи паркинг/ до хижа Вихрен.

Забраната важи от 15.07.2022 г. до 15.09.2022 г. за часовия интервал от 08:00 часа до 16:00 часа.

Забраната не се прилага за МПС със специален режим на движение.

Фирмите извършващи туристическа дейност на територията на община Банско, обектите на коите са категоризирани през 2011 г. и желащида извършват и занапред туристическа дейност, е наложително да подновят категорията на стопанисвания от тях туристически обект, гласят преходните и заключителни разпоредби на Закона за туризма.

Няма нищо по-добро от това да промениш или да помогнеш на някой да промени своята съдба!  Мартин има нужда от нашата помощ! Мартин Даутев е само на 7 годинки, но се сблъскал с това да си различен. Мартин е с диагноза Детска церебрална парализа - спастична квадрипареза.

Малкият боец в момента е на лечение в болница в Турция и средствата за него са непосилни за семейството му. 

Можеш да помогнеш на Мартин, като направиш дарение по сметка  c IBAN BG89FINV915010BGN0J1GW с бенефициент Йорданка Росенова Слаева.

Нека отново покажем, че Банско е място на единни хора, нека всички видят, че банскалии се грижат за своите деца, когато те имат нужда от помощ!

Във връзка със ски сезон 2017/2018 г. Община Банско информира, че започва приемането на декларации за свободно каращи ски деца от Община Банско от 1-ви до 12-ти клас.

Д-р Иван Джупанов, ортопед-травматолог в Софиямед, ще извършва прегледи в Консултативния лекарски кабинет, в сградата на читалище "Н. Вапцаров", Банско /бившето тото/ на 15.12. от 17 часа и на 16.12. от 17 часа. Телефон за записвания - ‎0889387344.

  • Най-четени

  • Най-нови

Loading
Loading