Новини за Банско

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАНСКО

На проведената в последния майски ден редовна сесия на Общински съвет беше прието решение за възлагане на Домашен социален патронаж-Банско да изпълнява здравно-социалната услуга „грижа в дома“ са срок от 6 месеца, считано от началото на месец юни 2024 г. В продължение на една година, тази услуга бе предоставяна на над 80 нуждаещи се лица по спечелен проект „Грижа за дома в Община Банско“, а Управляващият орган по ПРЧР 2021-2027 г. удължи изпълнението на проекта с 6 месеца.

Одобрена беше и разработената от Комисията за детето към Община Банско Общинска програма за закрила на детето за 2024 г. Нейната стратегическа цел е да обедини и координира усилията на държавни, местни и неправителствени институции за осигуряване на нормално физическо, умствено, нравствено и социално развитие на децата в община Банско.

Разгледани бяха заявления за ползване под наем на общински имоти и искания за парични помощи.

  • Най-четени

  • Най-нови

Loading
Loading