Новини за Банско

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАНСКО

На днешната сесия на Общински съвет бе приет нов Правилник за работа. Председателят на ОбС Димитър Русков аргументира необходимостта от приемането му с промените в ЗМСМА от 2024 г., както и с политиката на общинските съветници да работят при прозрачни и открити процедури.

По предложение на кмета Стойчо Баненски, общинските съветници направиха промени в инвестиционната програма на община Банско в Бюджет 2024 г, с които се предвиждат средства за изработка на проекти за ремонти на улиците „Иван Галчев“, „Десилица“, „Ленин“, „Пирин“ и „Юрий Гагарин“ в гр. Добринище.

Предложенията за запазването на детска градина „Слънце“ в с. Места като средищна и защитена детска градина, както и запазването на ОУ“Св.св. Кирил и Методий“ с. Места като защитено и средищно училище, бяха подкрепени единодушно от общинските съветници, заради необходимостта от закрила на социалните потребности на населението от Местенски район на община Банско.

В обществен интерес се създават няколко общински предприятия, за изпълнение на определени дейности. На сесията бяха одобрени предметите на дейност, структурата, управлението и правилници за устройството на ОП “Социални дейности“, ОП “Минерална баня Добринище“ и ОП “Благоустрояване Банско“. Те се създават с цел постигане на по-добра оперативност, ефективност и икономичност на работата на Общинската администрация при предоставяне на услуги и местни дейности, необходими за задоволяване на потребностите на общината и на нейното население.

  • Най-четени

  • Най-нови

Loading
Loading