Новини за Банско

Стартира обучение на работодатели от Община Банско на тема „Стратегическо управление на човешките ресурси в предприятието“

 

В рамките на проект „Подобряване на местното развитие на община Банско, чрез създаване на нови работни места в Адванст Проджект Консултинг“ ЕООД“, Договор № BGLD-1.007-0054 стартира обучение за работодатели на тема „Стратегическо управление на човешките ресурси в предприятието“. То цели да подпомогне местния бизнес, посредством обмяната на опит и добри практики от Норвегия в областта на наемането, задържането и развитието на човешкия потенциал. Проектът се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското Икономическо Пространство (ЕИП) и Норвегия, чрез Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, Приоритетна ос „Подобрено социално и икономическо развитие на общините в неравностойно положение“, процедура Малка грантова схема „Създаване на работни места“. Партньори по изпълнявания проект са „Адванст Проджект Консултинг“ ЕООД – компания, специализирана в осъществяването на консултации и корпоративни обучения в областта на хотелиерството и ресторантьорството и „ЕвроАкадеми Консултинг“ ЕООД – Норвежки партньор, ангажиран в провеждането и промотирането на обучения и семинари.

Обучението се провежда в 5 звездния Апартхотел Лъки Банско СПА § Релакс в периода 20-30.04.2024 г. Целта на обучението  е подобряване на уменията и знанията на работодателите и мениджърите в хотелиерството и обмяна на опит в областта на стратегическото управление на човешките ресурси, с цел повишаване на производителността, качеството на услугите и конкурентоспособността на хотелските предприятия в Община Банско. Част от включените теми в обучението са фокусирани върху въпросите за стратегическо планиране и анализ на нуждите от персонал, стратегическите подходи за управление на човешките ресурси в хотелската индустрия, планирането и изграждането на обучителни програми в хотелската индустрия. Няма да бъдат подминати и въпросите за мотивацията и управлението на ефективността за постигането на високи стандарти, комуникацията и междуличностните умения, както и управлението на междуличностни конфликти в хотелската индустрия.

Акцент в провежданото обучение ще бъде презентацията на експерти от Норвегия на 29-ти и 30-ти април, които пристигат специално за целите на проекта. В рамките на два дни те ще споделят с участниците добри практики и опит от Норвегия в управлението на човешките ресурси в публичния и частния сектор. Те ще могат да присъстват и на заключителната среща по проекта, на която ще бъдат представени постигнатите резултати и да се очертаят идеи за бъдещи проекти. Срещата ще бъде сцена за обмяна на опит и възможност за разработване на международни контакти и партньорства.

Повече информация за проекта можете да получите на организираното от „Адванст Проджект Консултинг“ ЕООД заключително събитие, което ще се проведе на 30 април 2023 г. от 09:00 ч. в Апартхотел Лъки Банско СПА § Релакс – гр. Банско.

  • Най-четени

  • Най-нови

Loading