Новини за Банско

БАНСКО С УЛИЧНО LED ОСВЕТЛЕНИЕ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ

Община Банско стартира изпълнението на проект „Рехабилитация и модернизация на външно изкуствено осветление в гр. Банско“ по Процедура: BG-RRP-4.025 – Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление.

Предвидените дейности включват пълна подмяна на съществуващите осветителни тела с нови високоефективни източници на светлина, които имат повишени експлоатационни характеристики и повишена ефективност - светодиодни и автономни фотоволтаични лампи с понижени загуби на електрическа енергия. Проектът включва и изграждане на система за мониторинг на енергопотреблението и управление на осветителните системи чрез централна софтуерна платформа за управление, с която ще се повиши енергийната ефективност на системи за улично осветление.

Съществуващото осветление в гр. Банско води до значителен преразход на електроенергия. Осветителните тела са подменяни хаотично през последните 30 години, без да е търсено покриване на нормативните изисквания. В резултат от реализиране на проекта се очаква годишните намаления на емисиите на CO2 да бъдат 550 т/год., годишните енергийни спестявания - 466 MWh/г., а годишните парични спестявания – над 90 хил.лв.

Общата стойност на проекта е 801 625.20 лв., а средствата са осигурени изцяло по Националния план за възстановяване и устойчивост. Изпълнението му е планирано да приключи в началото на 2025 година.

Проектът е стъпка към модернизацията на градската инфраструктура и част от визията на кмета Стойчо Баненски за устойчиво енергийно развитие и опазване на околната среда на община Банско, залегнала в управленската му програма. В нея се предвижда ново улично LED осветление във всички населени места. На последната си сесия, общинските съветници решиха Община Банско да кандидатства за финансиране на проект за подмяна на уличното осветление в гр. Добринище и селата Филипово и Места.

  • Най-четени

  • Най-нови

Loading