Новини за Банско

ДАНЪЧНА КАМПАНИЯ 2024

Данъчната кампания по събиране на местните данъци и такси за 2024 г. в община Банско е в разгара си. Много собственици досега се възползваха 5% отстъпка при плащане на данъците в пълен размер. Тази възможност се дава на данъчно задължените лица в срок до 30 април 2024 г.

Напомняме, че плащанията могат да се извършват онлайн чрез дебитна или кредитна карта на сайта на Община Банско. За целта е необходим ПИК код на НАП или номер на документ, подаден в отдел „Приходи“. Други варианти за плащане са на касите на EasyPay и чрез МЕУ.

По време на кампанията, касата на „Местни данъци и такси“ в Общинска администрация Банско е с работно време от 7:30 часа до 18:00 часа без прекъсване.

Важно е да знаете, че за данък недвижим имот, данък върху превозно средство и такса битови отпадъци се дължи първа вноска до 30 юни и втора/последна вноска до 31 октомври. След изтичане на тези срокове започва начисляване на лихви за просрочие.

Плащането на патентния данък е до 31 януари – първо тримесечие, 30 април – второ тримесечие, 31 юли – трето тримесечие и 31 октомври – четвърто тримесечие.

Туристическият данък се внася от собствениците на обекти до 15-то число на месеца, следващ, през който са реализирани нощувките.

Таксата за притежаване на куче се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март.

Всички данъчно задължени лица, живущи на територията на селата в община Банско, могат да заплащат своите задължения за местни данъци и такси на място в кметството на населеното място през периода 01.03.2024 г. до 30.04.2024 г. по график.

За въпроси относно местни данъци и такси за 2024 г. може да се обърнете към отдел „Приходи“ на място или на телефони 074988639.

  • Най-четени

  • Най-нови

Loading
Loading