Новини за Банско

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАНСКО

На днешната си сесия Общинският съвет прие Бюджет на Община Банско за 2023 година. Той е в размер на 47 456 325 лв. Очакванията по отношение на приходната част на Бюджета са оптимистични и не се очаква да намалеят. Приходите за делегирани от държавата дейност в него са 16 908 133 лв., а тези за местни дейности – 30 548 192 лв. Общинските съветници приеха Инвестиционна програма за 2023 г. в размер на 17 660 949 лв.

На заседанието беше одобрено участието на Община Банско като партньор в Концепция за интегрирани териториални инвестиции по програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027. Банско ще кандидатства с проектно предложение Модернизиране на образователна, спортна и туристическа – важен фактор за развитието на качеството на човешкия капитал и конкурентоспособността на Югозападен регион на развитие. Концепцията ще се разработва въз основа на Споразумение за партньорство между Национална спортна академия, Столична община, Община Кюстендил, Община Банско и Община Самоков. В списъка на проектните идеи за община Банско се предвижда Изграждане на мрежа от велоалеи, Изграждане на исторически и приключенски парк в м.“Св. Никола“, Изграждане на фестивална/ и конгресна зала.

С пълно единодушие съветниците одобриха отпускането на парична помощ в размер на 5 000 лв.за подпомагане на Община Царево за възстановяването от стихийното бедствие на 5 септември.

  • Най-четени

  • Най-нови

Loading