Новини за Банско

ЗАМ.-КМЕТЪТ КОСТАДИН АТАНАСОВ УЧАСТВА В КРЪГЛА МАСА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА НУЛЕВИ ОТПАДЪЦИ

Заместник-кметът на Община Банско Костадин Атанасов взе участие в кръгла маса, на която бяха дискутирани добри практики по пътя към нулеви битови отпадъци. Срещата беше проведена в Община Свиленград, която прави редица нововъведения с въвеждане на система за интелигентно сметосъбиране и на система за претегляне на генерирания продукт.

 Във форума, модериран от ръководството на Община Свиленград – арх. Анастас Карчев – кмет, и Мария Костадинова – зам.-кмет, участваха изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева, Галина Симеонова от МОСВ, експерти и представители на български общини.

Пред участниците бе демонстрирано въвеждането на принципа PAYT /pay-as-you-throw/ - калкулиране на такса битови отпадъци за реално изхвърлено количество. Той ще се реализира чрез система за интелигентно сметосъбиране, една от чиито опции е домакинствата да могат да наблюдават количеството генериран и събран битов отпадък.
Резултатите от използването на Интелигентната система за управление на отпадъците се очакват с интерес от страна на Община Банско, за да може добрите практики в бъдеще да бъдат приложени в общинската програма за управление на отпадъците.
 
  • Най-четени

  • Най-нови

Loading