Новини за Банско

РЕДОВНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАНСКО

На редовната си сесия днес, Общински съвет Банско одобри закупуването на два броя лед екрани с висока резолюция, като единият ще бъде поставен на мястото на съществуващия вече амортизиран и остарял в центъра на града, а другият ще бъде монтиран на входа на Национален парк Пирин. Телевизорите ще имат за цел да рекламират целогодишно Банско като туристическа дестинация както и различни събития и фестивали от спортно-културния календар на общината.

 

Общински съвет Банско прие и проект за разработването на общинска Програма за качеството на атмосферния въздух в Община Банско за периода 2021-2027г. Целта на програмата е за намаляване нивата на замърсителите и достигане на нормите за качество на атмосферния въздух по показател фини прахови частици с размер под прага на допустимите стойности.

Съветниците одобриха и изграждане на велоалея от края на урбанизираната територия на град Банско до комплекс Пирин Голф в землищната граница на град Разлог.

Беше утвърден и приет Финансов план на ТП „ДГС Места” за 2023г. , както и ценоразпис на минимални продажни цени на дървени материали по категории дървесина и сортименти от общински горски територии, стопанисвани от ТП „ДГС Места”.

Съветниците дадоха съгласие „Спорт Добринище” ООД да отдаде за безвъзмездно ползване футболният стадион на Сдружение ФК "Балкан - Добинище" , който ще го стопанисва и поддържа.

По заявление на свещеник Георги Хадежигеоргиев, председател на Църковното настоятелство при храм „Св. Великомъченик Георги” село Места, съветниците дариха поземления имот и сградите на църквата на Неврокопската Митрополия представлявана от Негово Високопреосвещенство Неврокопски митрополит Серафим.

  • Най-четени

  • Най-нови

Loading