Новини за Банско

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАНСКО

На свое заседание, Общински съвет Банско прие Наредба за специфичните изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на града. С наредбата се определят конкретни изисквания за градските пространства, сгради, постройки, архитектурни ансамбли и други.

Общински съвет Банско одобри и кандидатстване на общината по проект „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“ с проектно предложение „Ремонт и модернизация на ученическо общежитие на Професионална лесотехническа гимназия“.

Бяха одобрени финансови средства за изграждане на обект „Допълнително водоснабдяване на град Банско от м. „Караманица“, Община Банско – II етап" и средства за закупуване на мултифункционален камион за нуждите на Община Банско.

Съветниците утвърдиха списъка с имена на ученици от Община Банско, изявени в областта на науката, изкуството и спорта за първото полугодие на 2023г., съгласно Общинска програма „Децата на Банско“, която има за цел да стимулира деца и младежи от Община Банско, изявени в науката, изкуството и спорта, да насърчи и подкрепи творческите им заложби, да гарантира развитието на техните дарби и да им даде възможност за изява.

  • Най-четени

  • Най-нови

Loading