Районът

Общински съвет Разлог прекрати концесионният договор между община Разлог и „Водоем в с.Баня” ООД

Общински съвет Разлог гласува да се прекрати концесионният договор между община Разлог и „Водоем в с.Баня” ООД в местността Камено поле.

Решението за прекратяване на концесията с водоемът, разположен на площ от 13 185 квадратни метра два, тъй като концесионерът не е изпълнил поетите от него ангажименти.

Концесионерът не е извършил редица заложени дейности като инженерно-геоложки проучвания, възстановяване на язовирната стена, няма изготвен хидроложки доклад и авариен план, не е правено зачистване на коритото на река Пихла, нито пък е извършено благоустрояване на прилежащата територия.

За първите 2 години стойността на инвестициите е 143 822 лв., които не са вложени. За изпълнение на инвестиционната програма концесионерът е представил календарен график, който не е изпълнен.

При оглед на язовирната стена и съоръженията към нея на 02.05.2017 г. е изготвен протокол от междуведомствената комисия, назначена със заповед на областния управител на Благоевград, с предписания и сроковете за тяхното изпълнение.

Издаден е и акт за установяване на административно нарушение, който е връчен на кмета на община Разлог – Красимир Герчев, на 3 август тази година.

Всички санкции, наложени от съответните органи, са за сметка на концесионера.

 

  • Най-четени

  • Най-нови

Loading
Loading