Аз съм ходил в Пирин!

Вижте всички
Новини за Банско

Заключителна конференция за проект "Стани независим, бъди свободен"

На 23.09.2017г се проведе заключителната конференция за проект "Стани независим, бъди свободен". Срещата се проведе в конферентната зала на Хотел Клуб Мартин.

На конференцията присъстваха младежи от целевата грума между 15 и 29 години, както и двама лектори, които представиха изготвения отчет за извършената работа и представяне на резултатите от проекта. За лектори бяха поканени Георги Балев и Ангел Чакъров, дъгогодишни треньори и преподаватели по спорт, с огромен опит в работата си с младежи между 15 и 29 години. Бяха представени и различните зависимости и вредата за здраввето. Двамата лектори извършика и анализ на целия проект и откроиха добрите практики, но и предоставиха свойте препоръчки за бъдещи подобни проекти и кампании. Проектът "Стани независим, бъди свободен" е по програма „Информирай младите за различните форми на зависимост“, Направление „Информирай младите“ ПРОЕКТ № НПИМД-167-Н1/2017г. № договор 25-00-7/17.07.2017г.. Проектът се изпълнява по " НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА 2017 ГОДИНА".

 

Вижте всички
  • Най-четени

  • Най-нови

Loading
Loading